ทัวร์กระบี่ – สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ วันเดย์ทริป [แบบส่วนตัว]

0
 • ประเภทจอยทัวร์
 • จุดนัดพบโรงแรม
 • ระยะเวลาุ7 ชั่วโมง
 • จำนวนคน2-8
 • ภาษาไทย - อังกฤษ

รหัสทัวร์

KBV019

ทัวร์กระบี่ – สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ วันเดย์ทริป [แบบส่วนตัว]

ทัวร์กระบี่ เที่ยวสระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ วันเดย์ทริป เดินทางออกจากกระบี่ ทริปทางบกที่เป็น Unseen ของจังหวัดกระบี่ ที่นำท่านไปสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม ณ สระมรกต ที่จะต้องเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาประ-คราม รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์ และระหว่างเส้นทางจะพบกับธารน้ำไหลสวยงามตลอดทางไปจนพบสระน้ำขนาดใหญ่ สีเขียวใสมรกตที่ตั้งอยู่ในกลางป่าสามารถลงเล่นน้ำได้

อีกหนึ่ง Unseen ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลกันนัก นั่นก็คือ น้ำตกร้อน สปาธรรมชาติจากน้ำพุร้อนใต้ดินที่ไหลเป็นแนวตามหินลดหลั่นเป็นชั้นๆจนเป็นธารน้ำตกน้อย รอบด้านจะมีแมกไม้ร่มรื่น ตัวน้ำตกจะมีลักษณะเป็นโขดหินโตรกเกิดเป็นแอ่งขนาดย่อมๆสามารถลงไปแช่น้ำได้ โดยน้ำตกจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 40 – 50 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะสมกับการช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดี

วัดถ้ำเสือ วัดประจำคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ลักษณะวัดเป็นสวนป่า มีโพรงถ้ำธรรมชาติ นอกจากนั้นยังมีพระธาตุเจดีย์ยอดเขาแก้ว สามารถขึ้นไปสักการะได้โดยขึ้นบันไดทั้งหมด 1,237 ขั้น บนยอดเขายังเป็นจุดชมวิวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองกระบี่ได้รอบทิศทาง ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปหยกขาวศิลปะพม่าที่มีอายุนับร้อยปีอีกด้วย

ตารางการเดินทาง

08.00 น.บริการรับส่งจากโรงแรม

บริการรับจากสนามบินกระบี่ หรือโรงแรมที่พักในเขตเมืองกระบี่ หาดอ่าวนาง และหาดคลองม่วง เวลารับส่งขึ้นอยู่กับไฟล์บิน และตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม นำท่านสู่สระมรกต เดินเท้าผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติรอบล้อมด้วยต้นไม้นานาชนิด และสองข้างทางมีธารน้ำไหลที่ใสแจ๋วตลอดทาง และเล่นน้ำในสระน้ำที่ใสเขียวอมฟ้าใจกลางป่าท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น หรือเลือกพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

11.00 น.เดินทางไปยังน้ำตกร้อน

เดินทางไปยังน้ำตกร้อน แช่น้ำตกร้อนเพื่อสุขภาพ ที่มีอุณหภมูมิ 40 – 50 องศา นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ ช่วยผ่อนคลายความปวดเมื่อย เป็นการทำสปาธรรมชาติที่ล้อมรอบไปด้วยป่าที่ร่มรื่น

13.00 น.เดินทางไปยังวัดถ้ำเสือ

เดินทางไปยังวัดถ้ำเสือ นมัสการหลวงพ่อจำเนียรและกราบไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่มีพระพักต์ที่สวยสุดสูงกว่า 5 เมตร ที่โด่งดังในภาคใต้ ณ วัดถ้ำเสือ และจุดเด่นของวัดคือ พระธาตุเจดีย์ยอดเขาแก้ว ตั้งอยู่บนยอดเขาแก้ว สามารถเดินเท้าขึ้นไปสักการะได้โดยขึ้นบันได 1,237 ขั้น บนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองกระบี่ได้รอบทิศ ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทจำลองอีกด้วย

15.00 น.เดินทางกลับ

ได้เวลาเดินทางกลับ บริการรถรับส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ราคารวม

 • รถรับส่งจากที่พัก
 • นำเที่ยวสระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ
 • มุคคุเทศก์
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยว

ราคาไม่รวม

 • ค่าทิป (ไม่บังคับ)
 • ค่าอาหารนอกเหนือรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
 • ภาษี
แผนที่ท่องเที่ยว
จุดนัดพบ
ที่เที่ยว

ราคาพิเศษ

[ 1 - 8 ท่าน ]3,900 บาท

เงื่อนไขและข้อตกลง

การจองและสำรองที่นั่ง

โปรดทำการจองรายการทัวร์และชำระเงินล่วงหน้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ หากท่านไม่สามารถทำการจองให้สำเร็จผ่านเว็บไซต์ โปรดติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของเรา

การชำระเงิน

กรณีท่านเป็นสมาชิก เมื่อท่านทำการจองเรียบร้อยแล้ว โปรดดำเนินการชำระเงินและอัพสลิปภายใน 24 ชม. หากท่านไม่แจ้งผลการชำระเงินให้ทางบริษัทฯ ทราบ ระบบอาจส่งอีเมล์ยกเลิกโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ ก่อนกำหนดการเดินทางไม่น้อยกว่า 48 ชม. หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าบริการใด ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนแปลงการเดินทางให้แก่ท่าน โดยไม่คิดค่าดำเนินการ

การเปลี่ยนแปลงการเดินทางน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนกำหนดเดินทาง

รายการจองที่ดำเนินการน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนกำหนดเดินทาง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การยกเลิกการเดินทาง

ท่านสามารถยกเลิกการเดินทางได้ ก่อนกำหนดการเดินทางไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง และการเปลี่ยนแปลงการเดินทางอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น ค่าบัตรโดยสาร ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน หากการยกเลิกดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าบริการใด ทางบริษัทฯ ยินดียกลิกการเดินทางให้แก่ท่าน โดยไม่คิดค่าดำเนินการ

การยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 48 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการรวม และไม่สามารถยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนกำหนดเดินทาง

รายการจองที่ดำเนินการน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนกำหนดเดินทาง ไม่สามารถยกเลิกได้

การยกเลิกและขอคืนเงิน

โปรดทำการจองในชื่อ-สกุลจริงตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน ในการขอรับเงินคืน เรามีความจำเป็นต้องขอหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อตรงกับผู้จอง เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต โปรดทำความเข้าใจว่าบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้แก่บุคคลอื่นใด ที่ไม่มีชื่อเป็นผู้จอง หรือผู้เดินทาง

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศ และสถานการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องสลับ ปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือยกเลิกโปรแกรมบางส่วน ให้เหมาะสมตามแต่สถานการณ์  ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ผู้ผู้เดินทางโดยรวมเป็นสำคัญ

รายการโปรด

คุณต้องมีบัญชีสมาชิก เพื่อเพิ่มรายการโปรด

ราคา
เริ่มต้น3,900
0
จองเลย
สอบถามเพิ่มเติม
ชื่อ-สกุล*
อีเมล์*
ข้อความ*
* ฉันยอมรับ เงื่อนไขการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
* โปรดเลือกรายการใดๆ เพื่อดำเนินการต่อไป

จองเลย


สอบถามเพิ่มเติมคลิก