ทัวร์กระบี่ – เที่ยวรอบเกาะกลาง ล่องเรือชมเขาขนาบน้ำ วันเดย์ทริป

0
 • ประเภทจอยทัวร์
 • จุดนัดพบโรงแรม
 • ระยะเวลาุ7 ชั่วโมง
 • จำนวนคนขั้นต่ำ 6 คน
 • ภาษาไทย - อังกฤษ

รหัสทัวร์

KBV020

ทัวร์กระบี่ – เที่ยวรอบเกาะกลาง ล่องเรือชมเขาขนาบน้ำ วันเดย์ทริป

ทัวร์กระบี่ เที่ยวรอบเกาะกลาง ล่องเรือชมเขาขนาบน้ำ วันเดย์ทริป

สัมผัสวิธีชุมชนเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ จ.กระบี่ ซึ่งเป็นชุมชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ อยู่ในเกาะกลาง ซึ่งเป็นเกาะอยู่กลางแม่น้ำกระบี่ ห้อมล้อมด้วยป่าชายเลน ผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตอย่างสงบ เรียบง่าย กับอาชีพหัตถกรรม เกษตรกรรม และเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

และมี “กลุ่มทำผ้าปาเต๊ะ” เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้าน ซึ่งได้แนวคิดและวิธีการทำผ้าปาเต๊ะมาจากจังหวัดปัตตานี “ชมนาข้าวสังข์หยด” ข้าวที่ปลูกบนเกาะกลางและขึ้นชื่อของกระบี่ มีรสชาดอร่อยกลมกล่อม “การทำเรือหัวโทงจำลอง” สินค้า otop ระดับ 4 ดาวถือเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง เพราะเรือหัวโทงเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดกระบี่ นอกจากนี้ยังสกายแล็ป (รถสามล้อพ่วงข้าง ) ของคนในชุมชน เพื่อนำนักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพรอบ ๆ เกาะเกลาง

ตารางการเดินทาง

09.00 น.บริการรับส่งจากโรงแรม

บริการรับจากโรงแรมที่พักในเขตเมืองกระบี่ หาดอ่าวนาง และหาดคลองม่วง (เวลารับส่งขึ้นอยู่ตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม) เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือเจ้าฟ้า เก็บภาพประทับใกับประติมากรรมปูดำและนกอินทรีย์ จุดแลนมาร์คหน้าเมืองกระบี่

 

10.00 น.ล่องเรือชมเขาขนาบถ้ำ

ล่องเรือหางยาวไปยัง เขาขนาบน้ำกระบี่ เป็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ เดินท่องเที่ยวและสำรวจบริเวณถ้ำ ที่มีหลักฐานว่ามีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง ที่พบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ, กระดูก, หม้อดินเผา, ภาพวาดผนังถ้ำและจะสันนิษฐานว่าพบมีน้ำท่วมภายในถ้ำ

12.00 น.เดินทางไปยังเกาะกลาง

ออกเดินทางจากเขาขนาบน้ำไปยังเกาะกลาง เพื่อรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบ้านมะหญิง (แบบเซตโต๊ะ) เป็นร้านอาหารบนกระชังปลา ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติป่าโกงกาง

 

13.30 น.นั่งสกายแลปเที่ยวรอบเกาะกลาง

นั่งสกายแลป (รถสามล้อ) สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนเกาะกลาง และท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรม การทำผ้าปาเต๊ะ ผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยด เรือหัวโทงจำลอง และการทำผ้ามัดย้อม

 

15.45 น.เดินทางกลับท่าเรือ

หลังจากที่ท่องเที่ยวกับรอบเกาะแล้ว ได้เวลาเดินทางกลับ ล่องเรือหางยาวจากเกาะกลางไปยังท่าเทียบเรือเจ้าฟ้า

16.00 น.รถรับจากท่าเรือส่งกลับโรงแรมที่พัก

บริการรถรับท่านจากท่าเทียบเรือเจ้าฟ้า ส่งกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ราคารวม

 • รถรับส่งจากที่พัก
 • เรือหางยาว
 • นำเที่ยวเกาะกลาง
 • อาหารกลางวัน น้ำดื่ม ผลไม้
 • มุคคุเทศก์
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยว

ราคาไม่รวม

 • ค่าทิป (ไม่บังคับ)
 • ค่าอาหารนอกเหนือรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าธรรมเนียมขึ้นเขาขนาบน้ำ
 • ภาษี
แผนที่ท่องเที่ยว
จุดนัดพบ
ที่เที่ยว

ราคาพิเศษ

ผู้ใหญ่1,500 บาท

เด็ก [3-11 ปี]1,500 บาท

เงื่อนไขและข้อตกลง

การจองและสำรองที่นั่ง

โปรดทำการจองรายการทัวร์และชำระเงินล่วงหน้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ หากท่านไม่สามารถทำการจองให้สำเร็จผ่านเว็บไซต์ โปรดติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของเรา

การชำระเงิน

กรณีท่านเป็นสมาชิก เมื่อท่านทำการจองเรียบร้อยแล้ว โปรดดำเนินการชำระเงินและอัพสลิปภายใน 24 ชม. หากท่านไม่แจ้งผลการชำระเงินให้ทางบริษัทฯ ทราบ ระบบอาจส่งอีเมล์ยกเลิกโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ ก่อนกำหนดการเดินทางไม่น้อยกว่า 48 ชม. หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าบริการใด ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนแปลงการเดินทางให้แก่ท่าน โดยไม่คิดค่าดำเนินการ

การเปลี่ยนแปลงการเดินทางน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนกำหนดเดินทาง

รายการจองที่ดำเนินการน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนกำหนดเดินทาง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การยกเลิกการเดินทาง

ท่านสามารถยกเลิกการเดินทางได้ ก่อนกำหนดการเดินทางไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง และการเปลี่ยนแปลงการเดินทางอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น ค่าบัตรโดยสาร ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน หากการยกเลิกดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าบริการใด ทางบริษัทฯ ยินดียกลิกการเดินทางให้แก่ท่าน โดยไม่คิดค่าดำเนินการ

การยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 48 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการรวม และไม่สามารถยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนกำหนดเดินทาง

รายการจองที่ดำเนินการน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนกำหนดเดินทาง ไม่สามารถยกเลิกได้

การยกเลิกและขอคืนเงิน

โปรดทำการจองในชื่อ-สกุลจริงตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน ในการขอรับเงินคืน เรามีความจำเป็นต้องขอหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อตรงกับผู้จอง เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต โปรดทำความเข้าใจว่าบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้แก่บุคคลอื่นใด ที่ไม่มีชื่อเป็นผู้จอง หรือผู้เดินทาง

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศ และสถานการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องสลับ ปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือยกเลิกโปรแกรมบางส่วน ให้เหมาะสมตามแต่สถานการณ์  ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ผู้ผู้เดินทางโดยรวมเป็นสำคัญ

รายการโปรด

คุณต้องมีบัญชีสมาชิก เพื่อเพิ่มรายการโปรด

ราคา
เริ่มต้น1,500
0
จองเลย
สอบถามเพิ่มเติม
ชื่อ-สกุล*
อีเมล์*
ข้อความ*
* ฉันยอมรับ เงื่อนไขการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
* โปรดเลือกรายการใดๆ เพื่อดำเนินการต่อไป

จองเลย


สอบถามเพิ่มเติมคลิก